Strona główna

 

 

MIASTO SEJNY

REGON: 790671060

NIP: 8442158877

 

 

GMINA MIEJSKA

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POWIAT SEJNEŃSKI

 

16-500 SEJNY, UL. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO 25

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

OD 700 DO 1500

KONTAKT

Tel. centrala: 87 516 20 73

Fax 87 516 20 55
e-mail:  sekretariat@um.sejny.pl

ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10076

NR RACHUNKU BANKOWEGO
/ podatki, opłaty lokalne, opłata skarbowa/

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak

 

04 9367 0007 0010 0005 9590 0001

BURMISTRZ

Arkadiusz Adam Nowalski

Tel. 87 516 20 73

e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Beata Bagińska

Tel. 87 516 20 73

e-mail: jbaginska@um.sejny.pl

SEKRETARZ

Marek Sznejder

Tel. 87 516 20 73, 87 516 20 54

e-mail: msznejder@um.sejny.pl

SKARBNIK

Bożena Renata Miszkiel

Tel. 87 516 20 73, 87 516 31 13

e-mail: skarbnik@um.sejny.pl

 

Burmistrz Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek  w godzinach 1000 do 1600.

Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy Referatów Urzędu Miasta przyjmują interesantów we wszystkich sprawach każdego dnia w ramach możliwości czasowych.

Pracownicy poszczególnych Referatów Urzędu Miasta przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miasta pełni dyżury w poniedziałki w godzinach 1500 do 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Sejny w Sali Rady Miasta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1a,b oraz art. 14 ust. 1a,b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwany dalej: RODO - informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny. Z Administratorem skontaktować się można poprzez adres e-mail:sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Dorota Leonczyk

Data modyfikacji: 2024-04-17

Opublikował: Dorota Leonczyk

Data publikacji: 2017-01-27